SAYIN ÜYEMİZ,

 

DERNEĞİMİZİN 26.OLAĞANÜSTÜ-SEÇİMSİZ GENEL KURULU ‘ NUN

 

08 Şubat 2018 Perşembe Günü, Dernek Merkez Binamızda saat: 16.00 dan itibaren yapılmasına,

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2.toplantının 15.Şubat.2018 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılmasına,

Toplantıda Aşağıda tespit edilen gündem maddelerinin görüşülmesine karar verilmiş olup,

Sizlere iş bu yazımızın FAX – E-POSTA – SMS İLETİSİ – DERNEK WEB SAYFAMIZDA İLAN EDİLMESİ yollarıyla duyurulmasına karar verilmiştir.

Genel kurul toplantımızda buluşmak üzere, çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dileriz.

Saygılarımızla

 

Melek SÖZKESEN

DEGİAD Yönetim Kurulu Başkanı

 

GÜNDEM MADDELERİ DUYURUSU:

 

1-Açılış ve yoklama.

2-Toplantı Divanı Seçimi(1 Başkan ve 2 Yazman)

3-Atatürk ve Şehitlerimiz için Saygı duruşu.

4-Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması, görüşülmesi, oylanması

5-Faaliyet Dönemi gelir-gider hesaplarının okunması, görüşülmesi, oylanması

6-Denetleme Kurulu Çalışma Raporunun okunması, görüşülmesi, oylanması

7-Tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi, oylanması

8-Dernek Merkez İnşaatımız için üyelerden bağış toplanması ile ilgili olarak, bağış bedelleri-bağışçılar- bağışçılarla yazılı sözleşilmesi vb. gibi konuların değerlendirilip, görüş alışverişiyle karara bağlanması

10-Dilek ve temenniler

11-Kapanış