DEGİAD ÇALIŞMA BİRİMLERİ

 

*Mali Tablolar Kontrol – Yorum – Strateji  sorumlusu YK üyesi

Mehmet Uğur ÇOBAN

 

*Sayman Yardımcısı

Enis EMRE BOZ

 

 *Üyelik Geliştirmeden sorumlu YK üyesi

Serdat ATAY-M.Çağlar KOLBAŞI-Serkan BAŞBUĞ

 

 *Basın- Halkla İlişkiler -Kurumlarla ve STK larla iletişimden sorumlu YK üyesi

Esra KASAPOĞLU ÜNLÜ-Murat TEKELİ-Serhat PİŞKİN

 

 *Projelerden sorumlu YK üyesi

Erman ERİKOĞLU-Sedat DOĞAÇ-Fatma KARATAŞLI

 

*Sosyal Faaliyetlerden sorumlu YK üyesi

Sinan SOYLU-Emre TERZİOĞLU- Ozan DEMİRER

 

 *Üniversite İle İletişimden sorumlu YK üyesi

Orçun ALPTEKİN-Mehmet Uğur ÇOBAN- Ozan DEMİRER

 

 *Dergi ve Sosyal Medyadan sorumlu YK üyesi

Fahri GÖKŞİN- Süleyman ŞAHAN – Mahir AKBABA