SAYIN ÜYELERİMİZ,

 

DERNEĞİMİZİN YENİ BİR İDARE BİNASINA KAVUŞMASI İÇİN İKİNCİ ADIMI ATIYORUZ !

Kendimize ait bir “dernek idare merkezi ve sosyal tesisimiz” olabilmesi için ilk adım, arsa alımı idi.

ŞİMDİ  DE İNŞAATIMIZA BAŞLIYORUZ…

Yönetim Kurulumuz seçilmiş olduğu genel kurulda sizlere söz verdiği üzere, dernek merkezi inşaatına  başlamaktadır.

İnşaat yapımı için “sadece DEGİAD üyelerinin katılımına açık olarak” bir ihale düzenlenmektedir.

İhale ile ilgili TEKLİF ALMA ŞARTNAMEMİZ ve ekindeki diğer şartnameler hazırlanmış olup, TEKLİF ALMA ŞARTNAMEMİZ dernek web sitemizde ilana çıkmıştır. Ayrıca sizlere bu e-mail ile duyurulmaktadır ve dernek merkezimize bildirdiğiniz telefonlarınıza da sms gönderilmektedir.

ŞİMDİDEN HAYIRLI VE UĞURLU BİR YOLCULUK OLMASI DİLEKLERİMİZLE, İLGİLENEN ÜYELERİMİZİN TEKLİFLERİNİ BEKLEMEKTEYİZ.

İlgilenen üyelerimizin derneğimizi araması veya e-mail göndermesi halinde, teknik şartname eki olan şartnameler e-mail yolu ile kendisine gönderilecektir.

 

 

 

İNŞAAT YAPIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DENİZLİ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN:

Konu  :İhale teklif çağrısı

Tarih  : 07.11.2017

Tapuda DENİZLİ İli, Merkez İlçesi, Sırakapılar  Mahallesi M22A22D1A pafta 5521 Ada 5 Parsele  kayıtlı 1.500 m2 lik arsada, mülkiyeti DEGİAD’a ait  idare merkezi binası kaba inşaatı  yaptırılacaktır.Toplam inşaat alanı 486.85 m2 dir.

1- İhale teklifleri, 10.Kasım.Cuma günü saat 10:00 dan, 17.Kasım.2017 Cuma günü saat 15:00 e kadar, (her gün mesai saatleri içinde) derneğin Çamlaraltı Mah. 6021 sok. No: 61/1 Pamukkale/Denizli adresine teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

Teslimat dernek çalışanı Özlem KABALAR’a yapılacaktır.

Dernek Yönetim Kurulu, 20.Kasım 2017 Pazartesi günü saat 16:00 da toplanarak  teklifleri açıp değerlendirecektir.

İhale sonucu, 22.Kasım.2017 Çarşamba günü, ihaleye katılanlara, teklifte belirttikleri mail  adreslerine mail gönderilerek ve tüm üyelere derneğin web sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

 2- İhaleye  katılmak için  DEGİAD üyesi olmak ve aidat borcu olmamak zorunludur. Üyeler kendi şahıs işletmeleri ile başvurabilecekleri gibi,  ortağı oldukları şirketleri adına da başvurabileceklerdir.       

3- İstekliler, İhaleye Katılmak  için detaylı teklif mektubu ile birlikte;

a-  İletişim için mail adresi, GSM ve sabit hat telefon ve fax numaraları

b-  Ticaret ve/veya Sanayi Odası üyeliğine dair güncel belge

c-   Noter tasdikli İmza sirküleri

d- (Vekil aracılığı ile ihaleye katılınacak ise) ihaleye katılma hususunda özel yetki ile düzenlenmiş noter vekaletnamesi

e-  2016 – 2017 yılına ait gelir-kurumlar vergisi-SGK borcu bulunmadığına dair belge

f-  Teklif veren şirket ise, (iştigal konusu arasında “inşaat yapımı” olduğunu gösterecek şekilde) şirket ana sözleşmesinin güncel örneğini sunacaktır.

Ayrıca ;

g- Son 3 yılda tamamlamış olduğu inşaatlardan en az 1 adedini referans olarak bildirecektir.

h-İhale şartnamesini bizzat imzalayacak ve kaşeleyip sunacaktır. 

            i-50 bin TL lık banka teminat mektubunu ibraz edecektir.

4- İhale için  verilecek  teklif  mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile ayrı ayrı ve okunaklı  bir  şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak şekilde) yazılacaktır.

5- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde  olup,  ihaleyi kazanan kişi/kuruluş ile ayrıca sözleşme yapılacaktır.

6- Bu teklif alma şartnamesi Çamlaraltı mh. 6021 Sokak No.61/1 Pamukkale DENİZLİ

0258 211 82 83 adresindeki dernek merkezinden bedelsiz olarak alınır. Ayrıca derneğin www.degiad.org.tr adresli sitesinde de ilanen yayınlanmaktadır. Ancak eklerin mail ile alınması zorunludur.

7-Teklifler kapalı zarf usulü alınacak olup, yukarıda anılı tarih ve saatte Yönetim Kurulu tarafından açılacaktır. Yönetim Kurulu, teklif verenler arasından, hem fiyat hem de sair hususları değerlendirerek seçim yapma hakkına sahiptir. Dilerse en az teklif vereni seçebileceği gibi, diğer teklif verenlerden dilediğini seçerek, pazarlık usulü ile rakam belirleme hakkına da haizdir.

 

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ İLAN OLUNUR

 

                                                        

Eki:İhale Şartnamesi

      Teknik Şartname

      Mimari Proje

      İmar durum belgesi

      İnşaat Ruhsatı örneği

      Statik Proje